LEARN THE SWAHILI LANGUAGE

Greetings 

   

Hello = Jambo 

Good Morning = Habari za asubuhi 

Good Afternoon = Habari za mchana 

Good Evening = Habari za jioni 

Good Night = Habari za usiku 

Goodbye = Kwaheri 

What is your name? = Jina lako nani? 

My name is Jack = Jina Langu ni Jack 

   

Politeness  

   

Nice To Meet You = Nafurahi kukuona 

How Are You? = Habari gani? 

Good = Nzuri 

Bad = Mbaya 

So So = Hivi, hivi 

Thank You = Asante 

Thank You Very Much = Asante Sana 

You're Welcome = Karibu 

Please = Tafadhali 

Excuse Me = Samahani 

So Long = Tutaonana 

Yes = Ndiyo 

No = Hapana

Transport 

   

Train = Treni 

Bus = Basi 

Airport = Kiwanja cha ndege 

Train Station = Stesheni ya treni

Food & Drink

   

Breakfast = Kifungua kinywa 

Lunch = Chakula cha mchana 

Dinner = Chakula cha usiku 

Bread = Mkate 

Water = Maji 

Ice Cream = Aiskrimu 

Meat = Nyama 

Fruit = Tunda 

Fruits = Matunda 

Salad = Saladi

   

Time & Date  

   

Day = Siku 

Week = Wiki 

Month = Mwezi 

Year = Mwaka 

Today = Leo 

Yesterday = Jana 

Tomorrow = Kesho 

Monday = Jumatatu 

Tuesday = Jumanne 

Wednesday = Jumatano 

Thursday = Alhamisi 

Friday = Ijumaa 

Saturday = Jumamosi 

Sunday = Jumapili

Most Common Phrases   

 

I Do Not Understand = Sifahamu 

How Do You Say This In English? = Unasemaje kwa Kiingereza? 

Do You Speak English? = Una sema Kiingereza 

I Can Speak Swahili = Ninaweza kusema Kiswahili 

Where Do You Live? = Unaishi wapi? 

I Am From The Kenya = Ninatoka Kenya 

I Am Kenyan = Mimi ni Mkenya 

Where Is Mombasa? = Mombasa iko wapi? 

How Much Is The Fare? = Nauli ni kiasi gani? 

One Ticket To Nairobi, Please = Tikiti moja kwenda Nairobi, tafadhali 

Where Are You Going? = Unakwenda wapi? 

Where Is The Bathroom? = Choo kiko wapi? 

Call The Police! = Ita polisi! 

You Are Pretty = Wewe ni mrembo 

Happy Birthday! = Furaha Ya Siku Ya Kuza Liwa! 

What Time Is It? = Ni saa ngapi sasa? 

10:45 am = Saa kumi kasoro robo

Pronouns 

   

I = Mimi 

We = Sisi 

You (singular) = Wewe 

You (plural) = Nyinyi 

They = Wao 

Wife = Mke 

Husband = Mume 

daughter = Binti 

Son = Mwana 

Mother = Mama 

Father = Baba 

Friend = Rafiki

   

Quantity

Open = Wazi 

Closed = Imefungwa 

A little = Kidogo 

A lot = Nyingi 

All = Yote

   

Kenyan Shopping 

   

How much does this cost? = Hii ni bei gani? 

What is this? = Hii ni nini? 

I'll buy it = Nitainunua 

I would like to buy some clothes = Ninataka kununua nguo 

Do you have any bread? = Unayo mkate? 

Do you accept credit cards? = Naweza kutumia kadi ya benki? 

I'd like a cold beer = Tafadhali nataka bia baridi 

Cheers! = Afya! Vifijo! 

Please bring the bill = Tafadhali, lete checki